Jelenk
Vzpon Koze Proti Jelenku Vrh Jelenka Spust na Oblakov vrh
Prelaz Oblakov vrh Z Oblakovega vrha proti Hudourniku Razgledi Ob poti Vojsko
Putrihove klavže