Kobariški Stol
Skozi Borjano Vzpon Vzpon Vzpon Cesta Breginj - Kobariški Stol Kaninsko pogorje
Kobariški Stol Greben proti Viškorški gori, Muzci Slikovit spust čez V greben Planina Hlevišče, Polovnik - Pirhovec in Veliki vrh