Košutica
Dovjakovo sedlo Na sedlu Lokovnikov Grintavec Baba Greben Košute Macna, Javornik, Črni vrh, Setiče in Obir
Jesenska preobleka Begunjščica, Stol, Vrtača, Palec in Kozjak Utrinek